Turforslag fra Damhaugen p-plass i Solbergelva

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
  Passer for rullestol
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,3 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - okt

Helårsveien Nerdamsveien fra Solbergelva og helt opp på åsen, til Damhaugen, er inngangsporten til et fantastisk turområde. Sommer som vinter er du nå midt i et tureldorado, med muligheter i flere retninger. Kluet er at du slipper å gå mange høydemeter før du er inne i et bredt sti-og skiløypenett. 

 Fra P-plassen på Damhaugen er det bare å følge veien videre innover noen hundre meter til du kommer til Nerdammen. Demningene på Nerdammen og Mellomdammen ble rehabilitert i 2015/2016. Demningene har blitt forsterket, fått nye overløp, rekkverk og trebroer med rekkverk. Det ble også anlagt en anleggsvei fra enden av Mellomdamsmuren nord og ned til Solbergvannsveien. En del av skiløypetraseen «Kamstrupløypa/Marivann rundt» er delvis omlagt og følger bl. a. denne veien.

Fra Nerdamsmuren kan du følge «kjerreveien» langs østsiden av Nerdammen til du kommer til et kryss hvor blåmerka sti kommer inn fra sørøst/Drammen. Denne merka stien kan følges nordvestover, over Mellomdamsmuren og videre opp på Tretjernsåsen, Lokkeråsen og helt til Solbergvarden om du vil. Vakre steder med storslått utsikt. Dette er også Topp7Tur-traseen bakvendt.

 Du kan også ta av i blåstikryss et lite stykke vest for Mellomdamsmuren og gå på blåmerka sti via Solbergsetra til Solbergvann, Ulevannstraktene og Snaukollen.

 Tar du sørøstover på blåmerka sti i blåstikrysset ved Nerdammen, kommer du forbi sørsiden av Marivann og nord for Gravningen og over mot Kiøsterudsetra og Drammen. På Kiøsterudsetra kan du også velge umerka sti nordover til Goliaten og Goliaten turisthytte.

 Følges Topp7Tur-traseen fra blåkrysset ved Nerdammen nordøstover, kommer du sør for Vrangen, nord for Marivann og over til Tverråsvann. Ved utløpet av Tverråsvann kan du gå inn på Tverråsvannrunden (bratt) og komme opp på Tverråsen og over til Skimten. 

Ved utløpet av Tverråsvann kan du også ta inn på Tverråsvannrunden mot vannet Goliaten og den unike Goliaten turisthytte.

 Det er ellers flere umerka stier i dette vakre og åpne området, og langs Nerdammen er det flotte bademuligheter. Takket være flabergene som skråner slakt ut i vannet, blir vannet raskt oppvarmet og det er passe langgrunt. 

Det er også fine muligheter for å slå opp teltet nedenfor Mellomdamsmuren, på begge sider av vannet. Like nedenfor muren, på sørøstsiden, ligger ei fin, lita sletta, Smikammerset. Der sto smia hvor man bl a «satte opp» bora da granittdemningene ble anlagt på begynnelsen av 1900-tallet. Granittdemningene erstattet de gamle torvdemningene. Huset ble også benyttet som husvære for arbeiderne ved anlegget. Smia ble brent ned i 1960-åra. Sør for vestenden av dammuren er det også et fint sted for teltslaging.

Her er det altså mange muligheter, alt fra en lett og kort rusletur på vei og videre på kjerrevei langs Dammane og til toppturer. 

Traseen inn til og langs Dammane er framkommelig for rullestoler og barnevogner. Kjører/triller du over den østre demningen på Mellomdammen, kommer du ut på vei som fører ned til Solbergvannsveien nesten borte ved Vrangen.

Det er skiltet fra Damhaugen P-plass og inn til blåstikrysset. Derfra skiltet/merket i flere retninger.

God sommertur – og husk fiskestanga!

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra Gamle Riksvei i Solbergelva følges Solbergveien fra Solbergsenteret. Denne går etter hvert over i Øvre Solbergvei opp til Lunneplassen hvor det er betalingsbom. Kr. 80,-, kun kortbetaling. Nerdamsveien følges så videre oppover åsen til stor P-plass på høyre side.

Adkomst med offentlig transport

Ja
Annonse