Svartegga fra Lotsstøylen (Turbotrim 2019)

Publisert av: Barnas Turlag Eid
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,4 km
  3 timer
  En vei
 • Sesong
  Hele året

Fra Lotsstøylen følger man veien oppover mot Sendaren/Sagetindane ca 1,6 km gange. En tar av fra veien på ca 700 meters høyde. Her krysser man først over et noe myrlendt område før man kan følge det lettgåtte terrenget østover langs noen lave åsrygger østom tjernet Kinna i retning Maragjølbakken. Etter en har passert tjernet dreier man mot høyre og oppover ryggen mot Svartegga. En følger ryggen sørover mot utsiktspunktet og den store varden som er plassert på høyde 1045. Her finner man kasse med turbok og tang plassert ved varden (obs! Dette er ikke høyeste punkt på Svartegga, det ligger ca 200 meter bortenfor er er notert som 2 meter høyere). Bok og tang er klart for bruk fra 01.05.2019.

Turen er litt i overkant av 8 km tur/retur med ca 600 meter stigning. Etter grusveien er det et vagt tråkk bakover mot Maragjølbakken og der er det satt opp enkelte småvarder underveis. Oppover ryggen er det lettgått terreng uten sti/merking. Turen kan fint kombineres med en stopp innom Maragjølbakken.

En må regne med ca 2-3 timers tidsbruk til topps om en har med barn.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra Nordfjordeid kjører man sørover på E39 i retning Lote ferjekai. Ta opp til venstre mot Lotsberg og følg asfaltert vei opp første lange bakken. Her tar man av til venstre ved et rødt hus, over på grusvei som man kan følge helt opp til Lotsstøylen. Hold til venstre ved første veideling. Etterpå har man to valg, enten å følge bakken opp og parkere i veikanten før den stengte grinda. Her er det trangt å snu biler, men plass til flere om man parkerer med fornuft. Alternativt kan man kjøre over brua til venstre litt lenger nede. Da kommer man opp til selve Lotsstøylen. Det er da ønskelig at man parkerer på marka ved fjøsene ved Lotsstøylen. Oppe ved fellesstøylen må man ikke parkere på snuplassen, her skal melkebilen snu! Det er ingen bomavgift på denne veien fra Lote, men under jakta eller tidlig i vårløysinga kan det tidvis hende at veien er stengt med bom nede på Lote hvor grusveien starter.
Annonse

Publisert av

Barnas Turlag Eid