Annonse

Om turen

Åfosstiene går i utmarka ved tettstedet Åfoss 7 km fra sentrum i Skien og er et nettverk av stier som går gjennom variert turterreng i skog og utmark i bydelen Åfoss. Samlet lengde er ca5. 5 km. Terrenget egner seg for ferdsel til fots eller for erfarne terrengsyklere.

Gården Åfoss har gitt navn til bydelen. Navnet betyr trolig stor og stri foss. Gården Åfoss er første gang nevnt i 1398 i boskpo Eysteins jordebok som Gimsøy klosters eiendom. Ved reformasjonen ble kirkens eiendom overført til kongen. Åfoss var lensmannsgård i Solum fra 15-1700-tallet. Fortsatt står den gamle tingstua på lensmannsgården fra tidlig 1700-tall. Sju husmannsplasser lå under Åfossgårdene, blant dem Hentia, Randeberget og Sissels plass.

Der det i dag vokser skog var det en gang et mer åpent kulturlandskap som ga mye av livsgrunnlaget for bønder og husmenn. Her lå en viktig ferdselsåre mellom Skien og Norsjø som ble brukt vår og høst når usikker is hindret båttrafikken ved Fjærekilen. Deler av stiene går på den gamle veien.

Ferdsel og tømmerfløtning var også grunnlaget for mange husmannsplasser. Fiske både i Farelva og Hentiabekken var viktig matauk. I perioder var det både gruvedrift, sagbruk, herbergevirksomhet og drift av kverner i området. En vandring på stiene gir slik et innblikk i virksomhet som var naturlig knyttet til landbruket i tidligere tider.

Åfosstien sto ferdig i år 2000 etter et samarbeid mellom Åfoss Idrettslag, speidere, og Solum Historielag.

God tur!

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Det er to naturlige utgangspunkt for å starte turen, på Ramberget ved veien mellom Åfoss og Skotfoss eller ved Åfoss skole. Det er parkeringsmuligheter begge steder.
Annonse