Grytadalen - Villevika(Årebrotet)

Publisert av: Flora Turlag 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  14,2 km
  6 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - okt

På grunn av anleggsarbeid kan du ikkje ta denne turen

Turen startar frå den nedre parkeringsplassen i Grytadalen og er merka rute til Villevika.

Du går på den merka stien forbi Rundevatnet og vidare opp til Akslaskaret.

Vidare forbi Akslavatnet før du kjem over på Mullislettene som er eit flatt område med mykje myr og steinheiar. Området har eit rikt planteliv med lyng, kratt og småvekster.

Stien fortset utover Guleslettene. Vest for Guleslettene ligg Grøfjellet. Vidare utover mot Aurbrekkene som ligg på om lag 600 moh. Du kan gå rundt Aurbrekkvatnet og fortsette ned Guleskarlia til vestre enden av Guleskarvatnet. Stien fortset ned Uradalen, langs Uraelva, kryssar elva og fortset nedover, rundar Lonevatnet og du kjem inn på traktorveg/grusveg langsmed nordre enden av Storevatnet. Følg grusvegen ned til hovudvegen Fv 577. Ta til venstre og gå ca. 1,6 km til rutebåtkaia i Villevika.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Startplass avkjørsla på venstre før parkingsplassen ved tunnelen i Magnhildskaret på Fv 614 i Grytadalen
Annonse

Publisert av