Fra Sollihøgda via Kjaglia og Rognlia til Lommedalen på truger

Publisert av: Bærum Turlag 
Annonse

Om turen

Dette er Bærum Turlags 3. etappe langs kommunegrensen og er lagt opp som vintertur på truger. Det er en lang tur på ca 13 km som egner seg for de som har forsøkt truger før og kan gjennomføre en trugetur på 6-7 timer i tildels krevende terreng.

Start ved parkeringen på Sollihøgda og inn til Mustadkroken, videre ned til Kjaglia via setra Knappnæring. Kryssing av elva før stigning til Rognlia og over åsen ned til vegen som følges til Øvre Jonsrud og deretter til veg ved busstopp.

Særskilte vernebestemmelser:

Områdene disse turtipsene går i er i krysser Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat med tilhørende forskrift om vern. Særskilte bestemmelser som gjelder her hele året er blant annet:

Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

Vernebestemmelsene er ikke til hinder for sanking av bær og matsopp og bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved er tillatt, i samsvar med gjeldende lovverk som bla regulerer bålforbund i tiden 15.4 til 15.9  

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Adkomst med offentlig transport

Buss til Sollihøgda og buss fra Lommedalen

Annonse

Publisert av