Tursti til Stussvikhovda frå Stussvik, Ølve, Kvinnherad

Legg til huskeliste
Annonse
  • Turkart: Topografisk kart Norge 1:50 000 blad 1215 III. Du finn eit pdf-kartblad ved å bla blant bilda øvst på denne sida.
  • Parkering, start- og sluttpunkt: P-plassen ved Stussvik. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på denne sida.
  • Merking: Informasjonstavle ved start. Stie...

Adkomst med egen bil

Køyr frå Gjermundshamn ferjekai 200 meter til vegkryss. Køyr 20 km mot Ølve/Tysnes til skilt Stussvik. Køyr inn til venstre og 100 meter fram til P-plass.

Adkomst med kollektivtransport

Ingen.

Annonse