Tursti til Blånuten frå Tveitane, Hatlestrand, Kvinnherad

Legg til huskeliste
Annonse
  • Turkart: Du finn eit kartblad for turen ved å bla i bilda øvst.
  • Parkering, start- og sluttpunkt: Opplagsplass for tømmer ved Tveitane, sjå feltet "Adkomst" lenger nede på denne sida.
  • Merking: Informasjonstavle ved start. Stien er skilta og T- merkt.
  • Høgde...

Adkomst med egen bil

Frå Gjermundshamn ferjekai 200 meter til vegkryss. Køyr 3,6 km mot Ølve/Tysnes til første veg inn til høgre ved Tveitane. Turskilt i vegkanten. Køyr 100 meter på skogsveg til opplagsplass for tømmer med plass for parkering.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no

Annonse