Gullerud bussholdeplass til Breivoll

Annonse

Om turen

Turen går fra Gullerud i Frogn, via Blylaget og langs fjorden til Breivoll

Rett sør for bussholdeplassen tar du kjerreveien som går over jordet øst for veien. Følg skiltet og merket sti gjennom skogen og ned mot Blylaget. På veien passerer du den fredede Blylagsdammen. Du kommer ned på Glenneveien og følg den 300 meter til Smedstuveien. Her kan du ta ned og gå langs Haslumdammene, eller fortsette rett sørover. Følg videre og ta til venstre inn Glennestrandveien. Den følger du gjennom spredt bebyggelse, opp bakken og fram til veien tar en nitti graders sving mot vest. Her går en litt utydelig sti øverst i uthogsten mot sør, den følger du til du kommer til en tydelig sti som går ned mot sjøen og Rosestranda. Rett før du er nede følger du stien som krysser bekken til høyre og opp på et platå over Åsabukta. Her er det ganske bratt ned til sjøen, så gå forsiktig! Følg stien sørover, og rett over det første båthuset er det støpt trappetrinn som går ned til stranda. Følg stranda videre forbi flere båthus og et stort hvitt hus, kryss den store gressplenen og følg kjerrevei som munner ut i Kjøyaveien. Den følger du videre ut til Brevikveien. Her tar du til venstre og kommer etter ca 400 m ut til fjorden ved Brevik brygge. Her passer det godt med en rast på en av benkene som er satt opp her. Fra Brevik er det merket sti over til Bonn innerst i Bunnefjorden. Du fortsetter opp Bergabakken, som går over til blåmerket sti oppover mot Knardalveien. Følg blåmerking og skilting mot Bonn. Når du er oppe på Knardalveien tar du mot venstre ned forbi Knardal gård. Rett nedenfor gården tar du til høyre inn Kramsveien. Etter ca 300 m tar du til høyre inn kjerreveien på vestsiden av jordene. Følg skilt og blåmerket sti mot Bonn – ca 2,2 km. Stien går etter hvert ganske bratt nedover gjennom variert skog, det er nokså bløtt enkelte steder. Du passerer jordene til den gamle gården Mien og kommer til slutt ned på den ganske trafikkerte Nesoddveien ved Bonn. Her må du følge bilveien østover mot Fløyspjell og Bekkevold, der du kommer inn på Nessetveien. Følg gang- og sykkelvei nordover mot Nesset, herfra kan du følge skiltet og blåmerket sti gjennom skogen fram til Breivoll gård.

Slik kommer du deg dit

Annonse