Tursti til Åkrastølen fra nedre P-plass, Åkra, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  10,4 km
  5 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Apr - nov
 • Turkart: Folgefonna Nasjonalpark. Du finn eit pdf-kartblad for området ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: Skogsbilveg i Åkra. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på sida ...
 • Merking: Informasjonstavle ved nedre P-plass. Inga merking. 
 • Høgdeskilnad frå nedre P-plass: 85 - 625 moh.

.

TUROMTALE

Frå nedre P-plass følger ein skogsbilvegen i 3 km inn i Åkradalen til neste P-plass (øvre). Derfrå følgjer ein tydeleg sti langs elva innover Åkradalen. 

Inne i dalen passerer ein Urene, der stien slyngjer seg mellom kampesteinar. Inst i dalen er ei lita trebru over elva, før Stølsbrekko. Oppe på kanten ligg Åkrastølen med tre stølshus. 

Dette er ein enkel familietur i eit vakkert dalføre med bekker og elvar, store steinar og den opne stølsvollen.

Rullestol: Skogbilvegen er godt eigna for elektrisk uterullestol, og har fast grusdekke. Stien har ei stigning på 370 høgdemeter på 3 km, og har enkelte bratte parti. Ved øvre parkeringsplass går skogbilvegen over til sti. Fordel med kraftig elektrisk ute-rullestol.

GODE RÅD

 • Hugs bompengar viss du vil køyra til øvre parkeringsplass. Lat att grindane. 
 • Frå stølen kan ein gå opp på høgdene i nord med utsyn til Nautavatnet og Ingahogg. 
 • Turen til Åkrastølen er og ein fin skitur.

Slik kommer du deg dit

Adkomst mulig med

 • Kollektivtransport

Adkomst

Ta til venstre rett etter Åkra bru. Køyr 500 meter til P-plass (nedre) ved starten på skogsbilvegen. Mot bompengar kan ein køyra den om lag 3 km lange skogsbilvegen inn i Åkradalen til 450 moh. P-plass (øvre) ved vegenden. Skilt til Åkrastølen.

Annonse