Overnattingstur fra Sollihøgda til Sundvollen på Krokskogen

Legg til huskeliste
Annonse

Hyggelig og lettgått overnattingstur sør på Krokskogen. Turen passer godt for små og store turgåere.

Dag 1

Fra Sollihøgda holdeplass, følg Kapellveien. Ta av på blåmerket sti ved første veikryss etter kapellet. Følg den blåmerkede ruta over Rønningsåsen og forbi Rønningsetra til Toresplassen. Fra Toreplassen går ...

Adkomst med kollektivtransport

Buss til Sollihøgda.

Buss fra Sundvollen.

Annonse