Klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  4,6 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Hele året

Turen begynner fra en liten parkeringsplass ved trafostasjonen på Lystadmoen, ved Gamle Roven vei. Der går stien over Brennepåsen, som er en del av Varsjøtrimmen. Klebersteinsbruddet på Brennepåsen kommer man til etter drøyt 10 minutters gange. Klebersteinsbruddet består av mange groper i terrenget og noen få grotter. Klebersteinsbruddet har en utstrekning på noen hundre meter og en litt utydlig sti går gjennom det. Litt av turen går utenom sti etter å ha passert klebersteinsbruddet på Brennepåsen. Etter å ha krysset Gamle Rovenvei kommer man til klebersteinsbruddet på Piggåsen. Der står det et informasjonsskilt fra Akershus Fylkeskommune om klebersteinsbruddet på Piggåsen. Det er flere informasjonsskilt i klebersteinsbruddet på Piggåsen om de forskjellige stedene, fra åpne brudd til rester av gruveganger og slagghauger. Hele terrenget er forandret på grunn av menneskelig aktivitet gjennom flere hundre år. Deler av fjellet har rast sammen på grunn av alle gruvegangene som var der og kan minne mer om steinras enn et dagbrudd av kleberstein. Etter besøket på klebersteinsbruddet i Piggåsen, går turen over åsen og tilbake til Gamle Rovenvei som igjen krysses. Nå går turen tilbake til parkeringsplassen på Lystadmoen langs en sti som går forbi Lintjerna og over Lintjennåsen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Langs Gamle Rovenvei på Lystadmoen ligger en trafostasjon og der er en liten parkeringsplass. Pass på å ikke parkere foran bommen.

Adkomst med offentlig transport

Ja
Annonse