St. Olavsspranget

Annonse

Om turen

Søndagsturen 2021 - Tur 8:

Utgangspunktet for denne turen er Nedre Fjellseter parkeringsplass. Fra parkeringsplassen følger vi stien ned til Kobberdammen, tar vestsiden av dammen rundt og opp til Tømmerdalstorget. Her skiller lang og kort tur lag. Kort tur tar til høyre inn driftsvegen. Ved “Snøplogen” tar vi stien til høyre ned til Lavollen, der det er servering og rike lekemuligheter i kulturlandskapet og i Tusseløypa. Turen fortsetter opp til Kobberdammen hvor vi følger stien tilbake til Fjellseter.

Lang tur tar Tømmerdalsvegen til venstre og rundt svingen. Der tar vegen inn til Østre Tømmerdal og vi følger den gjennom det fraflyttede tunet fram til stidelet rett nord for Nordre Tømmerdal gård. Her merker vi stien til venstre fram til Holstvollen. Herfra er det en knapp kilometer ut til St. Olavsspranget, toppen av et stup ned mot veien til Flakk. Vi merker avstikkeren. Fra Holstvollen går vi fram til Damhaugen, via dammen på Holstdammen, dammen på Nydammen og forbi Svarttjønna opp til Driftsvegen. Vi tar til høyre på driftsvegen fram til “strykejernet” der vi enten kan ta med oss kortturen om Lavollen eller gå til høyre til Tømmerdalstorget og gå østsiden av Kobberdammen og tilbake til Fjellseter.

Om man ønsker en variant av den skisserte turen kan man ta til høyre i stidelet nord for Nordre Tømmerdal gård. Da går stien ned til nordenden av Nydammen med en morsom meandrerende bekk og videre opp til Driftsvegen der vi tar til høyre og er inne på merket sti igjen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Parkering på Øvre- og nedre Fjellseter, Henriksåsen. 

Adkomst med kollektivtransport

Buss til Skistua, nr. 26

Annonse