Lysjøen-Gammelsaga-Fløtdamkoia-Busvolsætra

Legg til huskeliste
Annonse

Dette er en tur som går gjennom Stange og Romedal allmenninger, med en liten sving innom Nord-Odal kommune. I starten passerer du innsjøer med fine badeplasser og etterhvert vil du komme til steder med lang historie fra skogsdrift og mye spennende fløterhistorie på vei nordøstover til Busvolsætra.

Del av Rondanestien, blå...

Adkomst med egen bil

Denne turen krever logistikk rundt transport med bil både ved startområde i sørenden av Lysjøen og der turen avsluttes ved Busvolsætra. 

Kjør fra E6, ta av mot Strandlykkja/Trautskogen (avkjøring 60), følg fylkesvei 228 i 4 km, sving til høyre mot Lysjøen 1 km etter at man passerer ei ferist. Følg veien mot Lysjøen (bomavgift). Den gamle Lysjøvegen er stengt og man må nå kjøre forbi denne avkjøringen og noen hundre meter før man tar inn til høyre. Så holder man også høyre der vegen deler seg lenger inn og så kommer man etterhvert til Lysjøen.

Annonse