Turstier og gamle ferdselsveger på Bergsida, Vikalida, Vik og Hol

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 7,1 km
  • 2 timer
  • Rundtur
  • 567 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - nov

I dette området er det rydda og merka eit stort område med stier og gamle ferdselsveger. Det er satt opp skilt i alle kryss med henvisning om kor ein er og fargekode på stiane vidare. Der står også kor lange dei forskjellige stiane er.

Denne turen som er innteikna her er ca 7 kilometer. Som ein ser av kartet på bilde er der mange andre var...

Adkomst med egen bil

Parkering for denne turen er i Vikalida. Køyr forbi siste huset og parker ved granfelt.Gå ca 100 meter tilbake til start punkt.
Annonse