Sandeid sentrum - Rundtur Helgevold

Publisert av: Vindafjord kommune

Sandeid sentrum - Rundtur Helgevold

Dersom ein startar ved kyrkja nytta ein gangfeltet langs riksvegen ned mot sentrum til avkøyringa for Haugesund Sparebank/tekninsk bygg Vindafjord kommune og Nortura. Stien går vidare på gardsveg opp til ein når Rødneelva og så på traktorveg/tursti langs elva opp til Helgevoll (Rødnebrua). Turen går så attende til utgangspunktet via bilveg for Helgeland/Fjellstøl.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ein kan starte turen enten ved Sandeid kyrkje/samfunnshus – oppslagstavle ved parkeringsplass, eller ved Teknisk bygg Vindafjord kommune i sentrum av Sandeid. God parkering begge stader.