Tur til Hesttjenn i Sannidal

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  3,3 km
  1 time
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Apr - okt

Turen starter ved stolpe bak omsorgsboligene ved Torsdalstjenna i Sannidal. Første del av turen følger speiderstien langs høydedraget mellom Kil og Torsdal. Her er stien merket med blå treklosser i trærene. Mange fine bålplasser og utsiktspunkter langs stien. Et av disse er Sangthansvaken med fin utsikt over Kil i Sannidal. Kil omtales i gamle dokumenter fra slutten av 1400 tallet og her lå kommunesenteret i tidligere Sannidal kommune. Fra Kil ble det i tidligere tider skipet ut tømmer til mange land i Europa. Siste del av 1800 var det også mye aktivitet med utskiping av isblokker. Langs denne stien finnes en del informasjon om tidsaldere, forvitring, steinsorter osv. Enkelte steder følger stien gamle ferdselveier gjennom skogen. Det er satt opp små stiger der hvor man krysser saue-gjerdene. Viktig å vise varsomhet når man passerer disse gjerdene. Etter at speiderstien slutter følger stien en traktorvei og her er det ofte bløte områder så godt fottøy kan være greit. Tar man seg god tid her går det greit med joggesko også. Etter traktorveien kommer man inn på en idyllisk skogssti. Her er det lett og fint å gå. I enden av dette området kommer man inn i et myrområdet og her må man se seg litt rundt for å følge stien. Lenger fremme er det et område med en myr som er grøftet opp og det er plantet nye granteær. Vis hensyn i dette plantefeltet og følg stien rett fram over dette området hvor det er dårlig med merking. Etter myra og bekken går stien opp et høydedrag. Etter noen hundre meter kommer man til et stikryss hvor stien til venstre går opp til bygningen på toppen av Hesttjennsknuten og stien til høyre går bort til Hesttjenn. Fra krysset her er det bare ca 100 meter bort til vannet. Det er mange flotte vann i Sannidal, men Hesttjenn er en av mine favoritter og absolutt verd å besøke !

God tur !

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Følg fylkesvei 363 til Tordalskjenna ved Omsorgsboligene ved Sannidal barneskole. Turen starter ved stolpe bak omsorgsboligene ved Torsdalstjenna i Sannidal. Første del av turen følger speiderstien langs høydedraget mellom Kil og Torsdal.
Annonse

Publisert av