Gravdalshorga

Publisert av: Kvam Turlag

Gravdalshorga

Skogsveg frå Gravdal og opp til ca 180moh, derfrå sti til sørenden av Sakrisvatnet. Stien er ikkje like tydeleg alle stader men er noko merka. Frå Sakrisvatnet følg dette på austsida. Før du tek vestover mot lite vatn (Ådnevatnet) ved starten av ryggen som fører deg til toppen.
(Beskrivelsen er mangelfull - betre vil komma)