Nasjonal sykkelrute 7/Mjøstråkk: Eidsvoll-Morskogen

Legg til huskeliste
Annonse

Denne turen tar utgangspunkt i jernbanestasjonen på Eidsvoll (og Skibladner-brygge). Nasjonal sykkelrute 7 går på vestsiden av Vorma men det vil også være greit å sykle østsiden på fylkesvei 177.

Sykle bakker vestover på fylkevei 181 til Hammerstad. Derfra videre på fylkevei 510 (da er man på vestsiden av nye E6) og inn på Trondheimsvegen ...

Adkomst med kollektivtransport

Skibladner (se lenke)
Annonse