Osa til Osestøylen og Vassetestøylen

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,0 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Frå Eikefjord sentrum sørover på Fv 542 i 1,5 km og ta av til Osen på Rv 541, køyr sør- austover i 3,0 km til ein tek av til venstre ved vegnamnskilt Osa. Fortset vidare ca 300 m på gardsveg, og 500 m på skogsveg til parkeringsplassen før brua. Gå på skogsvegen til venstre etter brua, halve vegen, resten er umerka sti i glissen fureskog. På Osestøylen, 327 moh er det 3 stølshus og eit uthus.

På stien er det enkelte våte partier - der er mulig å gå rundt.

Utsikta er i førstninga mot gardane på Osa og Vasset, seinare mot Eikefjorden, så Storebru og Endestadvatnet.

Turen vidare til Vassetestøylen, 314 moh. Første del er over gamal stølsvoll, over elva og langsmed elva til ein møter tydeleg sti, gjennom sankegarden og opp på berget. Eller du kan gå litt tilbake og over berga - litt tørrare enn over myrane - det er der sporet går. Her er det eit stølshus og eit uthus. I gamle dagar då dei skulle til Vassetestøylen så rodde dei over Vassetevatnet og gjekk opp.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Frå Eikefjord sentrum sørover på Fv 542 i 1,5 km og ta av til Osen på Fv 541
Annonse