Kittilbu-Vestfjellhytta

Legg til huskeliste
Annonse

Merk at det nå er ny trasé fra DNT Lillehammers ubetjente hytte Kittilbua. På starten følger vi kulturstien nedover i retning skogskoia. Derfra går den nye traseen i skogsterreng i vestlig retning (på nedsiden av fylkesveg 204). Stien krysser Dokkfløyvegen, og kommer fram til fylkesvegen like ved den tilrettelagte fiskeplassen ved Valdrestjønna.

Adkomst med egen bil

Det er bilveg fram til hytta sommerstid (fylkesveg 204 Vestfjellvegen mellom Forset i Vestre Gausdal og Fagernes). Ved Kittilbu Utmarkmuseum er det en smal grusveg som følges ca 300 meter til Kittilbua. Følg skilting. Om vinteren er det brøytet fra Gausdal fram til Værskei, ca. 4 km fra Kittilbua. Det er merket skiløype fra Værskei til hytta.
Annonse