Herand i Skeiskvanndalen

Publisert av: Kvam Turlag

Herand i Skeiskvanndalen

Turen startar der vegen til Eikedalen Skisenter startar ved FV7. Du fylgjer vegen opp til skisenteret, forbi pakeringsplassane, vidare langs vegen opp eit bratt parti til starten på stien. Følg stien vidare inn mot vatnet, men i staden for å gå over brua på T-merka sti, tek du ein liten avstikkar på umerka sti på vestsida av Skeiskvanndalsvatnet. Etter kort tid kjem du fram til stølen Herand.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bil eller buss over Kvamskogen Mulig parkering på plassen til venstre i starten av vegen opp mot skisenteret.