Sivertbu

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

Turen til Sivertbu startes fra samfunnshuset Idun, hvor det er greie parkeringsforhold.Følg skogsveien omlag 1,5 km, forbi høyspentlinja, opp en bratt høyresving til veien krysser bekken som kommer ned fra Stordalen. Her skal du ta sti opp til venstre. Følg veiviser/pil mot Stordalstinden. Omlag 300 meter lenger opp i dalen deler stien seg og du skal følge sti mot høyre til Sivertbu.

Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bil - parkering ved samfunnshuset Idun, ca 350 fra Fv 452 Halsa - Vassdalsvik

Varsel

Annonse