Skredløypa, Solnuttrimmen.

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  9,8 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - okt

Følg grusvegen oppover ca 700 meter, hold mot venstre og fortsett denne vegen ca 300 meter til skilt som viser Skredløypa. Følg merka rute, på traktorveg, så grov sti gjennom ei av Nordens største moreneurer, gjennom lauv- og barskog, forbi tjørn og småbekkar. Vidare på skogsveg, gjennom klyngjetunet Rogdo, ca 300 moh – sti og skogs- veg, over myr og stølsområde til vakre Reiseter, kåra av Torleif Scheldrup til den finaste staden i Norge.

Turen er veldig godt merka og har ein stigning på ca 350 meter og nokre våte glatte parti.

Om du ønsker ein noko lettare tur, kan du gå fra Reiseter til Aga. Nedoverbakkane er denne veien i fleirtal. Du kan og ta halve turen, starta frå Rogdo og gå til Aga – eller til Reiseter – fine turar begge vegar.

Turen kan kombinerast med mange andre turar i området, vist på ut.no - IL Solnut.

Klype for Solnuttrimmen er plassert i postkasse øverst på Kvestadstølen mot Haugane.

NB: Skredfare utanom sesong ! Sjå link

Skredløypa.

Follow the gravel road upwards for approx. 700 m, turn left and keep on this tractor road for approx. 300 m and you will meet the Skredløypa trail. From here, the trail continues on tractor road, then on thick gravel through one of the North`s biggest screes, through deciduous and conifer forests, past small lakes and across brooks. Further on you follow a forest road, then you pass through the farmstead Rogdo, about 300 masl. You follow paths and wooden roads, cross marshes and pass small summer farms until you reach beautiful Reiseter.

The hike is well marked and has a rise of approx. 350 m. There can be some wet and slippery parts.

If you prefer a somewhat easier hike, you can walk from Reiseter to Aga. In this direction the downhills are in plural! You can also walk half the hike, start from Rogdo and walk to Reiseter or to Aga, nice walks both ways.

The trail can be combined with other trails in the area, shown on ut.no.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Start frå Aga: Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo, sving nordover mot Agatunet til du kjem til parkeringsplassen ved Sagatun. Start frå Rogdo: Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Aga mot Rogdo. Her følger du veien til endes på grusveien. Parkeringsmuligheter er noe begrenset, da dette er eit klyngetun og private eiendommer. Sjå etter parkerings skilt på høyre side kor vegen endar. (Parkering til 3-4 bilar). Start frå Reiseter: Fra fylkesvei 550 mellom Odda-Utne tar du av ved Nå auto mot Reiseter. Her følger du asfaltert vei ca 3 km, til den endar på parkeringsplassen på Reiseter. Denne har plass til 8-10 bilar. Start frå Reiseter:
Annonse