Øvre Standal. Standalsstølen, Stølsvatnet, Simavatnet og over Storenipa  Rundtur

Publisert av: Flora Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  11,6 km
  5 timer
 • Sesong
  Mai - okt

Frå parkeringsplassen går du mot Strupen oppover Råkadalen. Du går på grusveg til du har passert beiteteigane i marka. Her fortset du innover i stort sett flatt terreng med elva på nordsida. Når stien møter elva går du litt søraust mot Gamlestølen der det berre er stølsmurane att. Der ifrå er det flatt terreng med litt stigning i ca 500 m til du kjem til ein liten bakke. Etter den er det jamn slakk stigning innover til Standalsstølen, ein kvitmalt støl som blant kjentfolk vert kalla Eliasstølen. Her kan du gå ned bakken mot elva og følgje stien til høgre for elva heile vegen til Stølsvatnet, eller du kan gå opp bakken, inn skaret og følgje ryggen innover til Stølsvatnet. Ved Stølsvatnet går stien på nordsida av vatnet og ved enden av vatnet går stien på nordsida av elva mot Svartevatnet. Der går du opp ein liten bakke og følgjer stien vestover mot Storenipa. Herifrå går du ned mellom Storenipa og Litlenipa tilbake til parkeringsplassen.

Sporet er gått på fellestur 11.november 2018 og denne turen gjekk ned til Simavatnet som er ein fin avstikker.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Turane våre startar frå parkeringsplassen i Øvre Standal, ta av frå Fv 611 mot Øvre Standal og køyr vegen til endes i Standalsmarka der det er merka parkeringsplass. Det vil bli satt opp informasjonstavle (under arbeid )
Annonse

Publisert av

Flora Turlag