Neteland - Tolohella - Lauvsete

Publisert av: Kvam Turlag

Neteland - Tolohella - Lauvsete

Sjå turbeskrivelse til Tolohella og Lauvsete på ut.

Beskrivelsen her er for turen mellom Lauvsete og Tolohella med utgangspunkt i sistnemnde.

Fortsett på veg forbi Tolohella eit lite stykke til vegen sluttar. Her startar fleire stiar sørover. Området vidare er mykje myr så gode sko anbefalast. Mange vegar til målet så dette er eit forslag - gå på sti sørover som tek deg aust for Smørlaupen og som held seg oppe på ryggen aust for Grodalen. Du kjem etterkvart inn i kraftlinetraseen og denne kan meir eller mindre fylgjast forbi Paristjørna og vidare sørøver nesten til kraflina tek seg over Lauvsetevatnet. Her tek du deg vestover og opp ei bratt li (ikkje sti) ca 40 høgdemeter og fylgjer denne høgda vidare sørvestover, du ser etterkvart stølshusa, til du er på Lauvsete.