Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  2,5 km
  1 time, 30 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - okt

Øyungen er i vårt nærmeste fjellområde. Her er du over skoggrensa, og det myke, snille viddelandskapet åpner seg opp i løpet av turen fra hyttefeltet Øyungen og inn til Øyungshytta.

Turen starter akkurat der hyttefeltet Øyungen begynner. Du følger røde T-er og går nordvestover på seterveg inn på setervangen til Øyungen seter. Midt i seterområdet tar du til høyre mot Øyungshytta. Dette er en gammel ferdselsåre og veldig trivelig sti som fører nordøstover mot sjøen Øyungen. Undervegs krysser du stier som går nordover til toppene Danseren, Jomfruen og Tyven, alle på over 1000 moh. De er ikke langt unna og kan være fine avstikkere. Rondanestien krysses ved «gjeterhytta», og derfra er det rundt 400 meter inn til Øyungshytta på vestsiden av sjøen Øyungen. Sjøen er en av få i
Ringsakerfjellet hvor det er lov til å bruke båt, og HHT har en egen robåt som gjestene på hytta kan benytte. I sørenden av sjøen er det helt spesiell stemning med de mange naustene på rad og rekke. Øyungen er et godt fiskevann, så sjekk fiskereglene til Ringsaker jakt- og fiskeområde, og prøv fiskelykken fra båt eller vannkanten. Øyungshytta er ei selvbetjent HHT-hytte som åpnet i 2018. Den ligger rett utenfor Hemmeldalen naturreservat og innenfor villreinområde Rondane sør, så ta ekstra hensyn til vilt og natur når du ferdes her. Øyungshytta er stengt fra 1. mai til 10. juni av hensyn til kalvingsperioden til villreinen.

Hemmeldalen naturreservat
Hemmeldalen naturreservat på 250.000 dekar har som verneformål å bevare villreinens leveområder. Naturreservatet omfatter et stort og villmarkspreget myr-, skog- og fjellområde der et sammenfall av naturkvaliteter gjør området enestående og verneverdig. Det er det eneste gjenværende villmarksområdet av noe størrelse i Midt-Østerdal.
Villreinstammen i Rondane sør har kalvingslandet sitt her, og myr- og skogområdene
er viktige vår- og sommerbeiter. Vernet vil også bidra til å bevare et mangfold av sårbare naturtyper med tilhørende plante- og dyreliv, knyttet til myr, våtmark og barskog.
Kilde: faktaark, Miljødirektoratet

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Kjør fra Brumunddal gjennom betalingsbommen ved Brumund sag og innover mot Åstdalen. Du passerer Hamarsæterhøgda og Åkersætra, og ved Kvarstadsætra tar du til høyre skiltet mot Øyungen. Det er ca. 42 kilometer fra Brumunddal til Øyungen. Parker på hovedparkeringsplassen som er der hyttefeltet starter.
Annonse