Moskusstien på Dovrefjell (kort løype) - Dovrefjell Musk Ox Trail (short trail)

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  5,4 km
  1 time, 30 minutter
  Rundtur
 • Sesong
  Jun - okt

Om moskusen:

På Dovrefjell finner du den eneste bestanden av moskus i Norge. Dyrene stammer fra moskus som ble innført fra Grønland på 1950-tallet. Moskusstammen utgjør i dag ca 250 dyr og den leveområde er innenfor Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark..

Husk å holde avstand til moskusen! Hvis moskusen føler seg truet kan den angripe. Den er raskere enn deg (0-60 km/t på et sekund)! Derfor ber vi deg om å gå i en bue rundt dyra hvis du ser dem langs stien. Hold minst 200 meters avstand, så unngår du å forstyrre moskusen. Tidlig på sommeren kan det også stå moskus nede i bjørkeskogen, så vær oppmerksom.

Ved å holde deg på Moskusstien bidrar du også til å ta vare på villreinen i området. Det er viktig å redusere trafikken av turgåere innover i Stroplsjødalen, hvor villreinen vandrer.

Stien er merket med trestolper med nasjonalparklogo og i alle stikryss står det infoskilt med kart. Takk for at du følger stien, og god tur!

Turbeskrivelse:

Dette er den korte runda på Moskusstien, tur-retur Kongsvold Fjeldstue, ca 4,5 km. Den er like fin å gå i begge retningar. Går ein fyrst via Kongsvoll stasjon, startar ein med å gå eit lite stykke langs E6, før ein kryssar denne og kjem ned til elva ved stasjonen. (Vær varsam når du kryssar vegen). Vidare går turen gjennom skogen på ganske bratt sti før terrenget flatar ut over tregrensa. På turen sitt midtpunkt står det ein grøn informasjonsplakat som viser vegen vidare, samt vegen til Høgsnyta, viss ein vil ha ein liten tur innom der. 500 meter vidare frå plakaten kjem ein inn på T-merka sti (den mot Reinheim) og fylgjer denne attende til Kongsvold.

Turen passar til alle aldrar og er lett å gå. Den tek ca 1,5 timar i roleg tempo og er godt merka heile vegen. Moskus har du ingen garanti for å sjå, men du får garantert fin utsikt mot mellom anna Hjerkinnhø og innover nasjonalparken.

Moskusstien finnes også i en lang variant på ca 15 km.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Turen starter fra Kongsvold Fjeldstue, ved E6 mellom Oslo og Trondheim. Parkeringsplasser på stedet.

Adkomst med kollektivtransport

NSB Dovrebanen til Kongsvoll stasjon.
Annonse