Turstinett i nærområdet - Efteløt

Publisert av: Efteløt Idrettslag

Turstinett i nærområdet - Efteløt

Disse stiene starter fra krysset mellom FV40 og FV81. Her følger den først den gamle bygdeveien mot Passebekk.Det er merket ut til Olomstangen,en idyllisk leirplass ved Prestevjuas/Lindembekkens utløp i Lågen. Likedan går det en merket sti opp til Turplassen. Denne fortsetter over en furumo opp til fylkesveien N for Åsen. Det går og en sti i vakre omgivelser fra Olomstangen og sørover langs Lågen.

Om bygdeveien fra Efteløt til Passebekk.

Den gikk nedom sundstedet på Vettestad før den gikk inn på Vettestadmoen. Den ”nye” Passebekkveien ble anlagt 1888-1895, og den gamle er da siden brukt som traktorvei, turvei og skiløype om vinteren.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra Passebekk: Kjør inn på Haugmoveien. Følg skilting/merking nordvestover fra ca 200 m N for Haugmo gård. Fra Efteløt: Følg skilting sørover langs jordekanten fra krysset mellom rv 40 (Efteløtveien) og fv 81 (Passebekkveien). Parkering ved menighetshuset rett ved kirka.