Labbeløype Lågen Øst

Publisert av: Kongsberg og Omegns Turistforening 
Annonse

Om turen

En lettgått tur i sentrum

Fra Nybrua finner vi gangveien gjennom Magasinparken, der skulpturer o fugleliv gir helårs opplevelser. Videre forbi Tinius Olsen skole og oppover Lågalandet til svømmehallen er det alltid godt brøytet og fint å ferdes til fots.

Noe større utfordringer kan turen videre by på. Stien går parallelt med elva helt opp til Jernbanebrua. Den krysser vi under på en smal passasje, der de høyeste må bøye hodet på det laveste punktet.

Videre går vi forbi på utsiden av Industritunet. Stien går helt i vannkanten, og vi har flott sikt over mot biligfeltet på andre siden av elva. Rekken av ulike virksomheter avrundes av Kongsberg Montessori barnehages hvite villa. Vi fortsetter elvelangs forbi kajakkbrygga. Det kan være farbart ennå et stykke til. Tilbaketuren går samme vei.

Farbarheten i denne ruta kan variere. Den som ønsker et mer sikkert brøytet alternativ, kan gå sørover fra Nybrua, forbi Energimølla, og følge den flotte strandpromenaden ned til Gamlebrua.

Slik kommer du deg dit

Annonse