Perler i Vennesla: Bommen, Mellomåsen, Skulebergvannet, Lolandsvannet, Moseidvarden, Stølen, Lindekleiv, Smååsan, Skådan 

Publisert av privatperson
 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  17,7 km
  3 timer
  En vei
 • Sesong
  Hele året

Innledning

Flott langtur på tydelige veier og stier langs vann, tjern, bekker og ellers variert terreng fra Bommen, Meåsen, Skulebergvannet, Lolandsvannet, Moseidvarden, Stølen, Lindekleiv, Smååsan til Skådan. Ca 17 km målt på GPS.

Stibeskrivelse

Parker på p-plass sør for Bommen og gå langs Bombekken. Ta andre vei til høyre midt i bakken og gå bratt kleiv opp. Gå gjennom gammel skau til jordene på Meåsen der du går til venstre for sauegjerdet og så på grusvei 200 m til du tar bratt gammel ferdselsvei til venstre. Gå ca 1 km på ferdselsveien. Så kommer du til veikryss der du velger vei i midten under mastene. Gå 300 m og ta vei til venstre i kryss mot Skulebergvannet. Du passerer lita hytte på venstre hånd og etter ytterligere 6-700 m er du ved vannet. Gå et stykke til og i neste veikryss tar du skiløypa mot Loland. Gå rett frem en km og du kommer til kryss der du kan ta mot Naspe. Men du går da rett frem 2 km og så kommer du til tjern der du holder venstre side. Etter noen 100 meter kommer du til Lolandsvannet.

Før du skal labbe bratt opp skibakken, er det fin pauseplass langs vannet ved gammel hytte. Fortsett så rett frem og opp bakken. Etter en km kommer du til stikryss. Du kan gå til høyre mot Stølen og få et par km ekstra men vi gikk rett frem og fulgte korteste sti merket varden.

På varden er det fin utsikt. Det er to stier for videre valg. Ta venstre sti som er delvis merket. Gå en km og ta så sti mot venstre i kryss der du ser kraftverket på Stølen. Merket. Gå 2 km på sti til du kommer til grusvei. Ta til venstre og du ser den gamle hytta ved Ødegård. Gå 2 km rett frem. Ta til venstre (merket) og følg bekken rett etter brua. Tar du til høyre havner du på Lindekleiv.

Gå over myra mens du følger bekken. Ta så smal sti opp lia ca 500 m fra brua (merket). Følg smal sti videre inn i gammel mosegrodd skau. Delvis merket. Gå i ca 2 km til du kommer til Moseidkleiva. I bunnen ser du lysløypa. Passer bua og ta trasé til venstre mot rampa som ligger ca 2 km fra bua. Gå videre til venstre i kryss rett før rampa. Du passerer Skottjønn og følger stien videre som er merket. Så kommer du til ei bru ved Skodan husmannsplass. Der ligger også en gammel bakerovn. Ta til høyre og ned den bratte veien langs juvet. Snart er du tilbake til bilen.

God tur

Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.