Tjønnane på Hildahalsen

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

Denne turen går i skogsveg frå Hildaneset ved Innvik. Første del av turen er skogsbilveg som går i sikk sakk svinger så over i skogsveg med grovare underlag. Siste kilometeren går i rås. Fin rasteplass ved skogsvegenden.
Ein får flott utsikt mot Nordfjorden, fjella og bygdene rundt. Dette er eit terreng som er roleg å gå i. Det er ikkje overbefolka, men absolutt å anbefale. Det er mange merka ruter frå skogsvegen og mot bygda.Ein kan også gå mot Drageset og bebyggelsen/parkering der.
Tjønnane er eit naturreservat.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parker ved skogsveg på nordsida av Hildaneset, Rv 60 like ved Innvik.
Annonse

Publisert av