10 på topp - Nordreisa: Uløytind

Publisert av privatperson

10 på topp - Nordreisa: Uløytind

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  5,3 km
  5 timer
  En vei
 • Sesong
  Jun - aug
Turen opp til Uløytinden begynner ved fergeleiet på Havnnes. Dette stedet har en rik kulturhistorie og et godt ivaretatt bygningsmiljø. I tidligere tider var Havnnes et knutepunkt og et viktig handelssted i regionen. Fra fergeleiet følger man veien vestover og opp mot den gamle idrettsplassen, langs grusveg og videre etter tydelig sti til over skoggrensen. Følg skilt “Aksla Vest”, deretter røde markeringer. Fra skoggrensen skrår man mot Havnnesaksla og følger denne mot toppen. Turen oppover Havnnesaksla byr på en fantastisk utsikt hele veien, både til Lyngsalpene og innover Storfjorden. På Uløytinden 1114 m.o.h. åpner utsikta seg østover mot Kvænangen og Loppa, samt vestover mot øyene i Karlsøy. Bjørkeskogen strekker seg opp til ca 400 m.o.h. Deretter åpent fjellterreng. Det er rikt plante- og fugleliv opp til 600 – 700 m.o.h. Området er værhardt.

Terrenget stiger jevnt, bratt oppover hele veien mot toppen. De siste 300 høyde- meterne er det lite vegetasjon, mest ur. Grovere ur og fjell mellom Kjelvågtind og Uløytind. På østsiden er det bratt ned mot Rotsundet. Man passerer to skavler på vei til Uløytind. Den første ligger i retning østover fra Gappertind. Inntil skavelen på Havnnessida ligger en stor stein. I området ved steinen er det trygt å gå over skavelen. På den neste skavelen bør man holde seg mest mulig mot vest, altså på Gapperdalsida.

Det er ”Ti på Topp” skilt og tang på toppen av Uløytinden. For registrering på deltakerkort: Skriv ned tallkode og/eller bruk merketang som er festet i skiltplaten. Skriv deg gjerne inn på toppen dersom det er en bok der.

Se kartutsnitt for omtrentlig beskrivelse av løype. Løypa er merket/delvis merket, men du må følge med på kartet og gjøre egne vegvalg!

GENERELLE TIPS OG RÅD:
Du ferdes på eget ansvar og må selv vurdere om du klarer denne turen, og/eller om du må snu underveis hvis forholdene tilsier dette. Vær og vind kan forandre seg på kort varsel og du bør ta med deg litt ekstra mat, drikke og klær dersom du må være lengre ute enn planlagt. Husk å ta med deg eget kart og kompass, eller GPS, dersom du ikke kjenner området godt. Ta også litt enkelt førstehjelpsutstyr med deg. Vi anbefaler bruk av stødige fjellsko til turen.

Vis hensyn overfor plante- og dyreliv, husdyr og tamrein som er på beite. Ikke forstyrr hekkende fugler unødig. Lukk eventuelle porter/grinder du går gjennom og ikke tråkk ned gjerder som er satt opp. Respekter reglene for båndtvang for hunder.
Parker biler og sykler på en slik måte at de ikke er til hindre for andre eller kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ferge til Havnnes går fra Rotsund. Fergeleie synlig fra E6.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.