Barnevennlig tur på Hardangervidda

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  67,0 km
  5 dager
  Rundtur
 • Sesong
  Jul - sep

Nord på Hardangervidda er terrenget slakt og stiene lettgåtte. Her er det fint å ta med barn på tur. Hyttene ligger relativt nærme hverandre slik at dagene ikke blir for lange. Det er mye vann og bekker underveis, som bryter opp turene og gjør det spennende for barn å være med til fjells.  

RUTEBESKRIVELSE: Fagerheim - Krækkja - Kjeldebu - Dyranut - Stigstuv - Halne - Krækkja - Fagerheim 

Husk at barn går saktere og trenger flere pauser enn voksne. Timeantallet nedenfor er normalt beregnet tid, og bør utvides etter alderen og utholdenheten til barna. For de minste barna bør tiden dobles. Alle barn er forskjellige, så vurder selv hvor lange turer dere kan gå. Forslaget her passer nok best for barn over åtte år.  

Dag 1

Avstand: 5,7 km

Turen går fra Fagerheim til Krækkja, ca. 1 1/2 time. Turen er kort og på tydelig sti. En fin oppvarming før noen litt lengre turer de påfølgende dagene.  

Se rutebeskrivelse 

Dag 2

Avstand: 15,1 km

Fra Krækkja følger du stien vestover til Kjeldebu. Turen er noe lenger enn dag 1, men begynner dere tidlig etter frokost har dere hele dagen på dere. Beregnet tid på turen er ca. 4 1/2 time.  

Se rutebeskrivelse 

Dag 3 

Avstand: 8,4 km 

Fra Kjeldebu går turen sørover mot Dyranut, ca. 2 1/2 time. Ved stor vannføring må Kjldo vades, så sjekk forholdene før dere drar.  

Se rutebeskrivelse 

Dag 4

Avstand: 13,1 km

Fra Dyranut følges stien til Stigstuv, ca. 4 timer. Turen går i slakt og lettgått terreng over blant annet Bjoreidalshøgda og langs Stora Nordmannsslepa.

Se rutebeskrivelse 

Dag 5

Avstand til Heine: 14 km 

Avstand til Krækkja: 19,8km 

Nå går turen videre til Halne, ca. 5 timer. Hvis barna er i god form og ved godt mot kan dere gå videre til Krækkja, ca. 1 1/2 time lenger. Hvis ikke, kan dere ta turen dagen etter, og gå videre til Fagerheim for turen hjem igjen, ca. 1 1/2 time. På turen mellom Halne og Krækkja finnes det spennende dyregraver langs stien.  

Se rutebeskrivelse 

Kart: Norge 1:50 000 1415 I fra Statens kartverk.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Bil til Fagerheim, parkering ved hytta 

Adkomst med kollektivtransport

Buss eller taxi mot Fagerheim (ved riksvei 7)

Annonse