Rundtur rundt Trestikkeltjern via Gravtjern

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  12,5 km
  2 timer, 40 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - okt

En flott tur på godt merkede stier (stort sett) i mange forskjellige biotoper. Du opplever et høyt tårn, mørk granskog, åpen furuskog (tagia), løvtærskog, gamle myrer, vann og tjern som man kan bade i, flotte bålplasser, og stillheten som du bare kan finne i skogen. Er du heldig så ser du spor etter elg, ulv og andre flotte dyr.

Du kan velge å ta hele turen eller bare deler av den. I alle tilfeller så kommer du tilbake til parkeringen med et smil og gode minner.

Mesteparten av turen er godt skiltet og merket. Det er bare stien rundt Gravtjern som ikke er skiltet, men du finner stien med litt fantasi og ved å følge med hvor du går.

Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering i trollerudveien (se merket parkering)

Adkomst med offentlig transport

Ikke mulig så langt utti gæligheta.
Annonse