Hotell Savoy (Kåfjord) - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag, Barnas Turlag Kåfjord 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  0,0 km
  4 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Kjøreanvisning: Nord Revdalselva, vest for E6. Ikke synlig fra veien, på en liten strandeng mot sjøen.

Startskilt står ved utkjøringa på E6, kodeskiltet henger i buska nedenfor Hotell Savoy :)

Hotell Savoy, skjulested for Jan Baalsrud mens han ventet på å bli transportert til Sverige. Fraktet hit av bygdefolk fra Furuflaten.Hefra fraktet på skikjelke til fjells for videre transport. Se Ni liv mv.

Reist av: Nord-Troms museum

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo

Slik kommer du deg dit

Annonse