Søgne - Klepland - Tinghelleren

Publisert av: DNT Sør 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  3,2 km
  1 time, 45 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - okt
Allerede på 960-tallet hører en om Klepland skibreide og Klepland som tingsted for området som i dag hører til Søgne, Songdalen og deler av Vennesla. Det sies at tinget ble holdt i den store helleren ved stien der det står 152 på kartet når været var dårlig. (Jeg tror ikke "tingfolket" flyttet seg ca 2km og langt opp i heia, og spesielt ikke hvis været var dårlig!)
Turen er en rundtur på vei, traktorvei, god og dårlig sti. Spesielt nord for helleren kan det være våt myr.
Turkartet Linnåsen dekker området. Du får det hos DNT Sør, Midt-Agder Friluftråd og bokhandelen på Tangvall i Søgne.
(Lagt inn av Floke Bredland - floke@online.no)

Slik kommer du deg dit

Adkomst

I helgene er det mulig å parkere ved Per Try AS sitt bygg der E39 går over Kleplandsveien. Ellers kan det være muligheter ved lasteplasser langs Moneveien.
Annonse

Publisert av