Bakkemo - 5 turer med Turbo

Publisert av: Troms Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  1,6 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - sep

KORONA: Ved gjennomføring av turer, bes familier om å forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, jamfør Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Ta av fra E6 i Birtavarre til Kåfjorddalen.Kjør ca 6-700 m fra E6 til det gamle sykehjemmet. Det er mulig å parkere her, langs elva og opp mot veien. Turen starter fra øversiden av sykehjemmet 50 meter nedenfor broen ved grønt utinordskilt hvor det står "Bakkemo".

Turen går langs tydelig sti og gamle skogsveier. Det er røde merker i trærne langs løypa.

Gå fra start opp en liten bakke til et gjerde, hold så stien opp til venstre mot skogen, når du kommer til skogen følger du sti og røde merker. Etter 400 meter krysser du første skogsvei og følger skilt mot Bakkemo, etter nye 200 meter kommer du inn på en skogsvei og følger denne opp til du kommer til høyspentledningen. Du følger skogsveien langs høyspentledningen i retning ut fjorden ca 300 meter. Gå til du kommer til et gjerde med et nytt skilt mot Bakkemo, gå til høyre inn på stien og følg denne opp til du igjen kommer inn på ny skogsvei som leder fram til turkassen ved Bakkemo. Kodeskiltet til Turbo står på kassen, som står med et veiskille rett ved en stor enslig furu.

I nerkant av målet ligger en åpen grillhytte som idrettslaget har bygd, perfekt for familetur og mat ute :)

Turen er cirka 3,4 km tur-retur.

PS. Turen kan gjøres kortere ved å kjøre opp til Bjørkholt boligfelt for så å følge samme rute som er beskrevet videre (godt merket) eller kjøre til snuplass ved Bakkemoveien og gå derfra.

Ser du søppel på din vei? Plukk det opp og ta det med til nærmeste søppeldunk.

PREMIEUTDELING: Husk å registrere turgåeren på premieutdelinga i sitt Barnas Turlag innen 15. oktober. Regler, datoer og lenker for premieutdeling blir publisert på samme side som du finner liste over alle årets turboturer i Troms: dnt.no/troms/5turermedTurbo.

Slik kommer du deg dit

Annonse