Hedmarksvidda: Korpreiret rundt

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Annonse

Om turen

Ruta går på begge sida av Øksna rundt den 3 km lange canyonen Korpreiret på grensa mellom Løten og Elverum kommuner. Ruta følger svak sti og ble merket både med blåmerker og infotavler sommeren 2012 av HHT-Løten krets.

Korpreiret er en 3 km lang canyon i Øksnas dalføre fra Korperud og sydøstover. Dette er avgjort noe av den villeste naturen vi kan oppleve på Hedmarksvidda. Korpreiret ble dannet under isavsmeltningen for 10 000 år siden, ved sprengning i sprekker og svakhetssoner i fjellet, som består av sparagmitt.

En rundtur foreslås fra Korperud langs elva nedover til terrenget flater ut før en møter sæter-/skogsbilveg mot Grasrud. Det er merket sti på begge sider av elva som blir en fin rundtur. Elva krysses lett ved normal vannføring, men vannstanden øker raskt ved nedbør.

Strekningen har 2 fossefall. Det øverste er ca. 300 meter nedenfor Korperud, det nederste drøyt 1 km sør for Korperud, ved kommunegrensa mot Elverum. På disse stedene finner vi også den mest dramatiske naturen. Ved den øverste fossen er fjellsidene loddrette med ca. 40 meters fall ned i elva. Her er tilgjengeligheten og utsikten svært god på begge sider av elva.

Det nederste fallet består egentlig av 3 mindre fosser. Her er dalen typisk V-formet og trangere. Dalsidene er høyere og mer skogbevokst, spesielt på nordsiden. Den beste utsikten er på sydsida av elva. Terrenget skrår en del ned til stupet rett over fossene. Det er enkelt å ta seg ned til elva nedenfor fossene fra begge sider. På nordsida kan vi komme ned til stupet rett over fossene. Fra sørsida er det mulig å gå ned til elva oppstrøms øverste fossen. De trange fjellveggene som omslutter fossen er et særegent syn på våre kanter.

Nedenfor begge fallene er det store, dype dammer hvor man kan bade. Øksna har for øvrig mange slike kulper i den øvre, stilleflytende delen. Elva er har en svært behagelig badetemperatur sommerstid.

Ved lav vannføring anbefales også å legge turen nede i elvefaret, der dette er mulig. Flere steder sees jettegryter, runde hull i berget hvor is og stein har gravd.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta av fra RV25/3 mellom Hamar og Elverum ved Ebru (østre fjellveg), følg merking mot Nordhue. Kjør til Korperud, avkjørsel fra østre fjellveg ved Storholtet
Annonse

Publisert av

Hamar og Hedemarken Turistforening