Ottestadstien

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Annonse

Om turen

Ottestadstien går gjennom et frodig jordbruksområde. Åkerarealene preger landskapet, men her er også hamnehager og skogholt. Langs stien er kulturminner og spor etter eldre driftsformer samt et rikt plante- og dyreliv. Berggrunnen består av kamborsilurske bergarter - kalkstein og skifer. Løsmassene er et mektig dekke av morene med enkelte markerte kalkrygger.

I dette området har 15 grunneiere gått sammen om å gjøre landskapet tilgjengelig for ferdsel til fots. Stien er skiltet Ottestadstien og merket med blå trebrikker. Den følger gamle ferdselsveger, åkerkanter og gardsveger. Stiens standard varierer. Vegen over Atlungstad er egnet for barnevogn og rullestol. Nordre del av stien følger gang og sykkelveg.
Hele stien er på omlag 16 km, og det er fine parkeringsplasser på blant annet Hias. Deler av stien går på gang-/sykkelsti og grusveier, og det er også mulig å sykle sti/terreng, men kun hvis det er tørt i traséen så man ikke lager varige spor.
Det er mange tilførselsstier inn til Ottestadstien. Kart kan kjøpes i HHT-butikken og i rådhuset Stange kommune.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fint å starte/parkere bil eller sykkel: Vikasenteret, HIAS/Nordsveodden, dammen ved Hegsvold, Petlund der stien krysser rv 222, Utvandrermuseet/Åkershagan
Annonse