Lindeknuten i Åmli kommune

Publisert av: Aust-Agder Turistforening 
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  1,6 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Jun - okt
Fra galleriet på Hillestad har det i mange år vært merka løype opp til Lindeknuten. Stien går bratt opp lia fra galleriet og flater ikke ut før man er oppe ved hyttefeltet. I dag er det bygd en spektakulær bilveg opp til hyttefeltet på Hillestadheia (betaling)
og man kan få en atskillig lettere og kortere tur opp til Lindeknuten
TUREN:
Vår tur og turbeskrivelse starter oppe i hyttefeltet og parkering
finner man når man følger vegen rett fram og inn
til enden. Turen starter ved å følge vegen litt tilbake, gå
over brua og ta av til venstre. Merkinga finner man ved
liten stikkveg som går inn mot Granhombua, ei lita tømmerhytte
som ligger fint til ved bekken.
Granhombua ligger ca. 625 moh. og før man er vel oppe
på Lindeknuten har man steget 235 meter, hadde mangått
nede fra dalen så ville man ha hevet seg 635 meter.
Stien er bratt, men grei å gå og svinger seg litt oppover de
bratteste bakkene. Den militære innstallasjonen på toppen
er synlig når man har passert Lindetjønn som ligger i
søkket ned til venstre for oss.
ALTERNATIVER:
Løypa til Aust-Agder Turistforening, mellom
Skarsvassbu og Grunnetjørnsbu går langs tjennene like
under oss på østsida av Lindeknuten. Fint å kombinere
en tur til Lindeknuten med en overnatting på en av disse
hyttene. Fra Grunnetjørnsbu kan man følge en annen
rute tilbake ved å ta av løypa ved Gunnarstjønn, gå ned
mot Nasvatn og følge vannet bort til trasèen for skiløpa
som følges til parkeringsplassen.
En fin tur i lett terreng er det å sette kursen videre nordvestover
fra Lindeknuten, øst for Storlitjønna og bort til
Midtstøylnuten som er det høgste fjellet på Storliheia,
872 moh. Herfra er det bare å sikte seg inn på neste hei
som er Storlifjellet. Følg ryggen vestover fra
Midtstøylnuten, slipp deg ned mot tjennene under
Storliheia, gå litt rundt fjellet og opp fra nordsida.
Nedover følger man høgste ryggen sørover og bekken på
østsida er grei å orientere etter. Bekken fører deg rett ned
til myra ved parkeringsplassen.
Når Lindetjønn er passert blir det glissent mellom trærne
og terrenget bærer preg av snaufjell, delvis som følge av
høgden over havet, men også et svært sparsomt vegetasjonsdekke.
Flekkmarihånd finner man flere steder og ei
lita soldoggmyr lyser rødt like ved stien.
Siste stigningen opp mot toppen er en stige som er satt
opp langs fjellsida, men fortvil ikke, det er grei å gå rundt
og opp på baksida. Den grønnmalte bygningen på toppen
kan vel ikke karakteriseres som det vakreste innslaget i
naturen, men malt i mørk grønt er den i alle fall så godt
kamuflert som mulig.
Det er vid utsikt fra toppen, mot øst ser man de høgtliggende
gårdene i Gjøvdal, og den markerte ryggen på
Åmlandsnapen (se Åm11), mot sør kan man se helt ut til
sjøen og i vest ser man heiene over mot Skjeggedal. Turen
fra Tveit mot Skjeggedal går over de snaue flate fjella i
sørvest. (Åm05). Husk å skrive deg i gjesteboka som er
lagt ut på toppen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Enten man kommer fra øst eller vest må man inn på fv 413 som tar av fra vegen mellom Arendal og Evje ved Myklandsdalen og ender opp på Dølemo. Like ved brua over Tovdalselva er det skilta til Tovdal og da er det bare å kjøre denne vegen til man kommer til kirken og galleriet på Hillestad. Vil man starte turen oppe på heia må man kjøre 1,4 kilometer lengre fram til krysset der vegen opp til heia tar av.
Annonse