Bildøybakken - Liatårnet

Publisert av: Bergen og Hordaland Turlag
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  13,0 km
  3 timer, 45 minutter
  En vei
 • Sesong
  Hele året
•Fra Sotra kraftverk i Bildøybakken går en asfaltert vei opp sørover mot demningen ved Bildevatnet. Halvveis oppe tar man av sørover på merket sti. Den følger høydedragene på østsiden av det oppdemmede Bildevatnet. Hvis man ønsker å gå en kortere tur, kommer til et stiskille hvor man kan følge en sti til høyre rundt vannet og tilbake til veien.
• For å gå videre mot Liatårnet må man derimot fortsette rett frem lags hovedstien. Følg denne sørover til man treffer på veien opp til Telenors mast på Pyttane. Oppe ved masten tar stien igjen av sørover. Den går nedom tårnvatnet, for så å stige bratt opp mot Liatårnet.
• Samme vei kan følges tilbake, men der er også sti ned på vestsiden av Liatårnet. NB: Grunneierne ber turfolk om ikke å benytte denne traseen under jakten om høsten. Går man ned mot vest siden av Liatårnet går man ned til Bålesteinen. Videre følger man Bjørkedalen på vestsiden av eleven. man går så frem til Skitnafenet. Stien fører deg helt opp til sørsiden av Bildevatnet.
• Videre fortsetter turen på stien langs vestbredden av Bildevatnet, over Vardafjellet (220 moh.) og på vei ned til utgangspunktet i Bildøybakken. Man kan eventuelt ta til høyre ved stidelet på sørsiden av Bildevatnet og følge veien man kom inn tilbake mot Bildøybakken.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bil: Tilfeldig parkering i området ved oppgangen fra Bildøybakken.
Buss: Om Kolltveit
Annonse

Publisert av

Bergen og Hordaland Turlag