Skinnvegen mellom Grautheller og Lysebotn

Publisert av: Stavanger Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Ekstra krevende
 • Lengde og varighet
  25,4 km
  2 dager
 • Sesong
  Jun - okt

Da Norge ble kristnet ble Setesdal liggende under Stavangerbispen. Kirken påla bøndene tienden og denne skulle erlegges i Stavanger. Kontanter var det smått med den gang, så tienden ble utlignet i huder og skinn – derav navnet Skinnvegen. Men det var nok større trafikk over fjellet med handelsvarer enn med tiender. Setesdølene hadde med seg huder og skinn som de byttet i salt, mel og andre nødvendige varer.

Den nøyaktige trase for Skinnvegen har vært diskutert. I grove trekk går den ut fra Valle, om Stavskar, nord for Botsvatn, videre om Skammevatn, Rjuven, Såvatn, Breidålægå, Aurådalen, og Kamsdalen til Lyse. Sentrale deler av traseen ligger nå under Svartevassmagasinet, men det er fremdeles mulig å ta siste del av turen.

Start fra Grytdalen på Lyseveien og følg merket sti i småkupert og frodig høyfjellsterreng inn til Grauthellerhytta. Overnatting. Herfra følges merket løype til Lysebotn. Husk at dene delen av turen er krevende og i vanskelig terreng. pga lengden er den gradert sort. Viktig å ha gode kunskaper om kart og kompass, stien er ikkje så lett synlig til en hver tid. Stien går vestover fra hytta og smyger seg først gjennom et frodig område med mange løsmasseavsetninger, deretter bratt opp på Midtkammen. Nyt utsikten over Lyseheiene fra den 1145 meter høye toppen. Videre følges den gamle Skinnvegtraseen ned til Lysebotn. Dette er tøff og typisk Lysenatur så gå forsiktig. Stien svinger seg først nord for Vaulatjørna før den fortsetter over svaberg på østsiden av Indra Brudlitjørna. Fra Trættekveven fortsetter den i skogsterreng sør for vassdraget. nder Ginafjellet passeres en liten betongdam. Like nedenfor gårdene Tangen og Aukland kommer du til bilvei. Denne følges de tre kilometerne ned til Lysebotn.

Merket rute – nedstigning på 1100 meter! Grytdalen –til Grautheller 5 t. 9 km Grautheller til– Lysebotn 8-10 t. 19km Totalt er turen på 25 km +3 km vei ned til Lysebotn

Husk det er mye tyngre å gå mottsatt vei. Starter du frå Lysebotn må du legge inn god tid

Fiske:
Grauthellervatn, stangfiske aure. Medlemskort i STF gjelder som fiskekort

Overnatting:
Grautheller turisthytte, 770 moh, selvbetjent 26 senger Har booking + hems Heiberghytta Grautheller, 4 senger, Bestilles hos STF. Nøkkel.

Båndtvang:
fra 1.4 - 1.11.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Bil eller buss (Sirdalsekspressen) til Grytdalen  Båt tur/retur Lysebotn  Rutetider: www. kolombus.no eller ruteinfo 177

Adkomst med offentlig transport

Sirdalsekspressen(buss) til Grytdalen  Båt tur/retur Lysebotn  Rutetider: www. kolombus.no eller ruteinfo 177
Annonse