Sykkeltur fra Finnbudalen til Aumdalen

Legg til huskeliste
Annonse
I lett terreng fra landbruksbygd til seterdal. Start fra Aukrustsenteret og følg gang- og sykkelvegen nordover under Rv3 og videre langs vestsida av denne forbi Taverna. Ta til venstre mot Folldal og følg vegen til Gjelten bru. Sving til venstre over brua, og enda en gang til venstre like etter.

Etter en rett strekning passerer du for...

Adkomst med egen bil

Turen gjelder selve Finnbudalen, fra Gulmoen til Aumdalen. Du kan selvsagt også sykle til Aumdalen eller til Gulmoen, vi mener det skal være lett å finne frem på.
Annonse