Nuken (919 moh) frå Årvollsåsen (Sogndal kommune)

Publisert av: Sogndal Turlag
Annonse

Om turen

2,5 km ein veg, 220 høgdemeter. Turen startar ved Åsen. Her er det parkeringsplass. Avkøyrsle frå Dalavegen ved Lauvhaug, etter å ha køyrt gamle Dala-vegen frå Sogndal sentrum. Husk å ta med bompengar. Frå parkeringsplassen på Åsen er det godt merka sti i lett kupert terreng mot Nuken.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Køyr gamle Dala-vegen frå Sogndal sentrum. Avkøyring ved Lauvhaug. Hugs bompengar.
Annonse

Publisert av

Sogndal Turlag