Golfstien - Sembskogen, Horten Historisk Tursti 17

Publisert av: DNT Horten
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,6 km
  2 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Turen er snaue 6 km lang. Den første halvparten er barnevognvennlig, men resten går i noe ulendt terreng.

Turbeskrivelsen er skrevet av Liv Eyde Bøe i 2002 og revidert i 2013. Opplegget er et samarbeide mellom Borre historielag, Horten kommune, og Horten og Omegn Turistforening.

Turbeskrivelsen har referanser til tallene i bildekartet som er bilde nummer 2 i bildekarusellen over.

Denne turen kan startes fra ulike steder som vist på kartet. Det er her tatt utgangspunkt fra Borre golfbane hvor stien er sammenfallende med den merkede golfstien. Du går da gjennom klubbhustunet til gården som egentlig heter Mellom Semb, og finner stien når du har passert husene mot øst. Langs hele stien vil du finne oppslag med tekst av historisk, biologisk og geologisk interesse. Derfor nevnes bare overskriftene på de forskjellige oppslagene. (Postene 1-13).

1. Kulturlandskapet

2. Vassbånn

3. Fuglelivet ved Borrevannet

4. Fuglelivet i edelløvskogen

5. Borrevannet naturreservat

6. Edelløvskogen i Eydeparken

7. Hovedbygningen, hagen og Eydeparken

8. Takrørskogen. Innsjøer fødes, lever og dør

9. Litt om livet i Borrevannet.

10. Vannkvalitet

11. Borrevannet blir til. Fra havbukt til innsjø. Spor etter vandrende jegerfolk.

12. Verket, Mørkedal og Mørkehuset.
Dammer og småtjern

13. Berggrunnen er rombeporfyr.

14. Gårdsveien.
Her kommer du inn på gårdsveien mellom Semb og Eskebekk. Har du barnevogn er det best å følge veien sydover forbi Semb hovedgård og tilbake til utgangspunktet.

15. Bjørnekleiva og Kløverløkka.
Stien går nå i skogen rett øst opp en litenbakke som heter Bjørnekleiva. Inn i skogen øst for jordstykket som heter Kløverløkka, nå inngjerdet til hest, ligger det en gammel brønn som tidligere var overbygd. I dette brønnhuset lagret Milorgsoldatene våpen og forsyninger under krigen.

16. Trolltjern.
Når du kommer opp på traktorveien, følger du den ca 40 meter før du tar av til venstre og følger veien oppover. På toppen er det en bergknatt til venstre. Derfra kan du se ned på Trolltjern som i dag er nesten gjengrodd.

17. Sumpområde.
Du følger stien nordover hele tiden uten å ta av stien verken til høyre eller venstre. Like før du kommer ut på traktorveien, krysser du en kraftledning. Videre følger du traktor veien til venstre noen hundre meter. Der veien svinger sydover, tar du inn til høyre over et sumpområde nordover i retning lysløypa. Stien du skal følge tar av til høyre og oppover mot øst.

18. Floer’n.
Etter en stund passerer du tjernet Floer’n på venstre hånd, et tjern som er stort av flomvann på enkelte årstider, men ganske tørt om sommeren.

19. Kongeveien.
Nå kommer du ut på Kongeveien og følger den et lite stykke nedover til høyre før du igjen tar inn i skogen langs det gamle steingjerdet. Dette gjerdet følger den gamle eiendomsgrensen til Sembskogen. Det ble bygget midt på 1800 tallet av svenske steinarbeidere fra Bohuslen. De lagde også Steingjerdet rundt Falkenstens eiendom og deltok i utgravingen av Hortenskanalen.

20. Hulvei.
Du fortsetter langs steingjerdet og tar av til venstre på den andre stien, ved en stor furu. Litt inn i skogen til høyre for denne stien, vil du finne spor etter en ridesti fra middelalderen, en Hulvei.

21. Slettemyr.
Du fortsetter nedover langs stien og kan se inn på den del av golfbanen som heter Slettemyr. Det var et så stort myrområde at det står omtalt i lokalhistorien at det ble dyrket opp på slutten av 1700 tallet. Du ser bort på en liten plass som heter Slettemyr, som oftest kalt Myra. Den ble i sin tid drevet som et selvstendig bruk under Semb Hovedgård.

22. Kullgroper.
Til høyre for veien, kan du finne mange groper i skogbunnen. Det er tre groper på ett av bildene du kan se i bildeserien ovenfor. De er ca en kvadratmeter store og ble brukt til produksjon av trekull til gårdssmiene i middelalderen.

23. Hovet.
Når du fortsetter langs golfbanen, ser du et lite rødt hus til høyre. Denne plassen heter Hovet. Navnet skriver seg fra et hedensk offersted som må ha ligget på høyden her. Det er en plass under Semb Hovedgård.

24. Kirkeberget.
I det veien går nedover, tar du av til stien i skogen til venstre. Du skal ikke krysse golfbanen, men følge steingjerdet sydover. Høydeområdet her er kalt Kirkeberget. Hvordan dette navnet har oppstått, er usikkert. Er det et område som skulle gi trevirke til kirken fordi Semb var kirkegods under klosteret på Hovedøya ved Oslo, eller betegner det en mulig kirke som kan ha ligget i nærheten av det gamle gudehovet?

25. Branngraver.
Før du kommer til golfbanens parkeringsplass, vil du se en del haugformasjoner i terrenget. Det er 16 registrerte graver fra eldre jernalder. Det er en tidsepoke med enkle branngraver. Flere i samme slekt ble lagt ned i samme haug med få eller ingen gjenstander lagt ned i graven.

26. Kirkegrinden.
Midt i parkeringsområdet var det en grind som ble kalt Kirkegrinden. Du kan fortsatt se smijern i noen store steiner som dessverre har blitt nesten nedgravd ved terrengforhøyning. Det er hengslerester etter en gammel grind som ble kalt Kirkegrinden. Her passerte Kongeveien. Antagelig har den fått det navnet fordi den lå i kanten av Kirkeberget.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det er parkeringsplass ved starten på golfklubben.
Annonse

Publisert av

DNT Horten