Simlebu og Simlenuten

Publisert av: Haugesund Turistforening
Annonse

Om turen

Indre Etnefjell sør og øst for Åkrafjorden og vest for Seljestad er det mest snøsikre området i nærheten av Haugesund. Her har Haugesund Turistforening et nett av selvbetjeningshytter. Turen opp i fjellet er bratt, men etappene mellom hyttene er ikke spesielt krevende i den østlige delen av området.

Skromme - Simlebu - Skromme

Simlebu ligger fint til i terrenget og byr på god utsikt over et storslagent landskap. Ruta er ikke vintermerket, men følger den rødmerkede sommerstien innover over fire helårsbruer. Den er ikke tyngre enn at barn fra 10-12-årsalderen kan gjennomføre den. Turen kan gjennomføres som dagstur, men overnatting på Simlebu anbefales.

Skituren opp til Simlebu starter øverst i Rullestadjuvet på E134, litt nedenfor Skrommegården. Det første stykket inn til Kattuglehålo og opp Tømmerdalen tilbakelegges til fots. Oppe ved enden av løypestrengen tar du på skiene og følger videre i hovedsak den rødmerkede T-løypetraseen innover.

I enden av myra passerer du den første hytta og krysser bekken på ei ny bru. Så bærer det i lett stigning opp til hytta i Medhagen. Videre over en myrstrekning fram til neste bekk som du også krysser på ei ny bru. Like før Mjølkestølen krysser du Bordalselva på den siste av bruene. Derfra er det bratt opp en kneik til Mjølkestølen.

Ved Mjølkestølen tar du av fra sommerruta og går mot bjørkelia rett bak stølen og går på venstre side oppover. Nær toppen følges et søkk opp før du går videre til venstre langs fjellet. Etter noen hundre meter tar du opp til et lite skar til et lite tjern, dreier til venstre igjen og holder høyden bortover det siste lille stykket opp til hytta. Simlebu ligger på en flate ved et lite vann med fin utsikt. I øst dominerer Bordalsnuten. Går du ut på kanten ser du ned på Nystølen. Mot nord ser du dypt ned i Sørdalen og bakenfor stikker Skjeggesnuten ved Folgefonna og Sauabrenuten opp. Nærmeste nabo er Simlenuten og utsikten derfra er verd en tur opp.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Buss eller bil til Rullestadjuvet ved E134 øst for Åkrafjorden.
Parkeringsplass med plass til flere biler ligger i svingen øverst i
Rullestadjuvet.
Annonse

Publisert av

Haugesund Turistforening