Byrkjeflot - Kusslistølen - Gravvatnet

Publisert av: Indre Sunnfjord Turlag

Byrkjeflot - Kusslistølen - Gravvatnet

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,7 km
  2 timer, 30 minutter
  En vei
 • Sesong
  Apr - okt
Turen fra Byrkjeflot og opp til Gravvatnet er 5 km, og tar deg fra skogsterreng nesten opp på snaufjellet, drøye 600 moh. Turen går dels på vei, dels på tydelig men umerket sti.

Første del av turen, ca 1 km, går på privat gårdsvei fra parkeringsplassen, på baksiden av driftsbygningen på Byrkjeflot og inn til en sankeplass. Derfra følger du anleggsveien som ble anlagt i forbindelse med utbyggingen av 420 kV kraftledning fra fra Fardal i Sogn til Ørskog på Sunnmøre. Denne veien er mer eller mindre bygget der stien fra Byrkjeflot til Kusslistølen opprinnelig gikk. Ca 1,5 km etter sankeplassen tar stien av til venstre fra veien og ned mot Gilelva. Terrenget her er mye myr og elva må krysses på steiner eller vades før du kommer fram til Kusslistølen. Vanntett fottøy er nødvendig.

Fra Kusslistølen går stien videre til Gravvatnet mot sørvest, opp lia i retning mot kraftlinja. Vel oppe følger stien en bekk videre sørover og terrenget åpner seg samtidig som vegetasjonen får mer fjellpreg. Etter 4,5 km er du på høyde med lukehuset nede ved vannet og tar av fra stien.

Gravvatnet er regulert og driver to kraftverk i tillegg til å være drikkevannskilde for Førde kommune. Opplysninger om konsesjonen er oppslått på lukehuset.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ca. 6 km øst for Førde sentrum, retning Jølster på E39, tar du av ved skilt "Sundsdalen 7 km." Etter litt stigning, svinger du til venstre ved skilt "Kinna". Herfra går det smal, svingete og til dels bratt oppover. Ved neste skilt "Byrkjeflot 1 km" tar du til høyre. Det er opparbeidet parkeringsplass på høyre side et par hundre meter før du kommer til selve gården Byrkjeflot. Turen starter her.