Fra skog til fjell sør for Vassfaret

Publisert av: DNT Ringerike
Annonse

Om turen

Denne turen går gjennom det såkalte koiestrøket og er en flott vandring i den sørlige randsonen av Vassfaret. Underveis går vi fra skog til fjell og er innom tre av Turistforeningens koselige hytter.

Den første dagen går vi fra Sørbygdi utenfor Gulsvik og opp gjennom skogen fra Hagan. Ruta går først på skogsbilvei, deretter på sti mot Trytetjernan og videre over myr- og skogflatene mot Langvatnet. Her kommer vi igjen inn på skogsvei og følger denne gjennom hyttestrøket nordøstover til Buvatnet. Her finner vi Buvasskoia, ei hyggelig hytte ytterst på en odde øst i vannet. Her finnes alt du trenger for en koselig koiekveld, bortsett fra mat.

Dag to skal vi opp i fjellet og går nordover mot Bukollplassen og videre derfra opp til Prestgardstjerna. Terrenget er jevnt stigende, men ikke veldig kupert. Underveis har vi blant annet flott utsikt over juvet til Fjellelvi. Etter hvert er vi oppe på Storrustefjellet, hvor landskapet flater ut, vegetasjonen gradvis forsvinner og vi får videre utsyn. Vi fortsetter nordover og går etter hvert over sundet i Fisketjernet. Dette er et av punktene på etappen som kan være litt problematisk etter store nedbørsmengder (et annet er kryssingen av elva ved utoset til Nedre Prestgardstjernet), men det skal mye vann til for å gjøre kryssing veldig vanskelig.

Nord for Fisketjernet går stien bratt ned mot tregrensa igjen. Her får vi også flott villmarksutsikt mot den østlige enden av Vassfaret og Manfjellet. Rett under 900 meter over havet kommer vi også frem til dagens mål: Storekrakkoia. Denne ligger høyt og fint til over dalen nedenfor og inviterer inn til intim atmosfære bak mørke tømmervegger.

Neste dag skal vi følge gå vestover over fjellene. Etappen går over flott, høytliggende snaufjell og tar oss forbi mange spektakulære utsiktspunkter. Ruta er merket, men stien over fjellet er stedvis ikke synlig i terrenget. Ved et av de sørlige Tolvtjernan (det nordvest for det som er markert med 1221) passerer vi den vesle bua Harehopp, ei privat koie som står åpen og kan benyttes. Herfra tar vi så nordover, går forbi Sørbølfjellet og Veslefjellet og gjennom flott skogsterreng til Røde Kors-hytta. Denne erstatter inntil videre Vassfarkoia som dessverre brant i mars 2020. Planen er å bygge den opp igjen.

Den fjerde og siste dagen bruker vi til turen mot Flå. Stien finner vi vest for Veslefjell og følger den forbi skog, vann og myrer til Olasetrene, til flotte utsyn sørover og ned brattbakkene tilbake til sivilisasjonen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Hallingbussen (mellom Oslo og Geilo) til Gulsvik. Herfra er det mulig å ta taxi til Buvasskoia om man vil spare energi den første dagen. Fra Flå kan man velge å dra tilbake til utgangspunktet via samme buss eller tog.
Annonse

Publisert av

DNT Ringerike