Klassisk sommertur nord i Bymarka - 17 km (20 km)

Publisert av: Trondhjems Turistforening

Klassisk sommertur nord i Bymarka - 17 km (20 km)

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  17,6 km
  4 timer, 40 minutter
  En vei
 • Sesong
  Mai - sep
Variert og naturskjønn tur i den nordlige delen av marka – det opprinnelige Trondheim Bymark. Vi følger Strandlinja, Driftsveien og Trollavassdraget fram til Damhaugen. Herfa går vi opp gjennom Tømmerdalen, rundt Gråkallen og passerer Skistua før vi avslutter turen gjennom kulturlandskapet langs Ilavassdraget.

Turen: Vi starter fra Wullumsgården (150 moh.) langs stien under Blyberget. Helt fra start følger vi stort sett strandterrassen havet gravet ut like etter istida ca. 160 meter høyere enn dagens havnivå. Vi passerer demningen på Theisendammen, følger stien over fotballøkka øverst i Schøningsdalen og ut platået i overkant av bebyggelsen i Schøningsdalen til Kapt. Roosens vei. Vi følger gata til rundkjøringen der stien med det betegnende navnet Strandlinja starter. Langs stien er det flere steder fin utsikt over byen. Killingsteinen passeres – en svær steinblokk som har rast ut fra hammeren over.

Vi kommer inn på Driftsveien som ble anlagt i mellomkrigstida som nødsarbeid. Den krysser Garnisonsmyra i et område med mange våpenstillinger fra siste krig på bergknausene ut mot fjorden. Ved Tyandalsdammen tar vi inn på en idyllisk sti over furukollene som er nokså karakteristisk for denne delen av marka. Stien ender ved Trollykkja, en åpen voll med gamle tufter som vitner om gammel bosetting langs Trollabekken. Vassdraget ble utnyttet til sagbruks- og møllevirksomhet allerede på 1700-tallet. Herfra går vi opp bakken til Damhaugen (210 moh.) hvor Trolla IL har kaffeservering i helgene i skisesongen.

Videre følger vi skogsveien opp til Tømmerdalen og fortsetter langs Gamle Bynesvei til den passerer det høyeste punktet ved Svahylla (355 moh.). Her tar vi av stien til venstre, mot Vintervatnet. Stien klyver høyt oppe i lia over Klefstadmyra. Vi kan se torvtak og rester etter torvbuer som vitner om Bynesbøndenes torvtak bakover i tida. Turen følger traseen for «Gråkallen rundt», der Trondheimsfolk i tusentall et par ganger omkring 1970 gikk søndagstur med mål å slå bergenserne som gikk «Ulriken over».

Fra Vintervatnet stiger vi mot øst opp til Skistua (435 moh.), hvor vi tar stien langs Blomstertjønna ned mot Kobberdammen. Det bærer bratt utfor ned til den øverste av de anlagte dammene i Ilavassdraget. Vi passerer demningen, og følger stien nedover dalen til kulturlandskapet åpner seg ved Lavollen. En rast på de fine vollene anbefales før vi krysser Tømmerdalsvegen og går stien forbi arboretet under Helkanseter. Videre går turen ned til Baklidammen og langs Familiestien til utgangspunktet.

Langvariant: Fra Damhaugen anbefales en avstikker til S. Olavspranget. Ta stien fra Damhaugen nordvestover forbi Holstvollen. Til St. Olavsspranget er det 1,5 km fra Damhaugen. Herfra ser du rett ned i fjorden og Bynesvegen 250 meter under deg. Ta tilbake samme vei, ta alternativ sti fra Holstvollen mot Tømmerdalen og inn på hovedturen, eller ta litt tilbake fra St. Olavsspranget og følg sti i sida vestover og etter hvert myrdrag skrå mot sør oppover mot Svartdalsfjellet og Herberndammen og fortsette videre etter lange slake myrdrag mot Svahylla og inn på hovedløypa.

Hjemreise: Det er hyppige bussavganger fra Wullumsgården.

UT I MARKA
- 58 turer i Trondheimsområdet
Obligatorisk turbok for deg som liker å gå i Marka.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det går jevnlig buss over Byåsen, langs traseen Vestoppfarten – Sverresborg – Gml. Oslovei.

Trondhjems Turistforening