Mosjømarka: Grefsumkrysset - Veensætra- Småsætra

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  12,3 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Apr - okt

Idylliske Mosjømarka øst for Løten sentrum byr på åpen furuskog, små vann, gamle skogsarbeiderkoier og et stort stinett. Her kan du lage deg mange ulike turer. Denne går fra Grefsumkrysset til Veensætra og tilbake via Stålsæterstien. Kanskje finner du en sølvskatt?

Fra Grefsumkrysset følger du vegen østover til en villa, derfra sti til høyre. Etter ca. 400 meter kommer du til et skiltet stidele. Følg stien nordover mot Veensætra gjennom småkupert furuskog forbi koia Trollheimen. Veensætra ligger ensomt, men idyllisk til på ei fin grasslette i skogen. Setra er fra rundt 1630 og tilhører Veen gard. Seterhuset, fjøset med båsplass til hele 40 dyr og ei løe står fortsatt. Legenden forteller at mestertyven Ole Høiland skal ha gjemt en sølvskatt i en av de mange steinrøysene på setervollen. Etter restaurering av seterhusene for noen år siden har fjøset stått til disposisjon for turgåere som vil raste under tak. Videre følger du Rondanestien sørover til Svartskogkoia, ei ubetjent HHT-hytte, og fram til Stålsætervegen, så forbi Svarttjernskoia og det vakre Svarttjernet. Litt etter Svarttjernet tar stien av til høyre og inn til Småsætra. Herfra følger du Stålsæterstien nordvestover til skiltet stidele. Der tar du til høyre gjennom et parti med lave furukledde koller og kommer etter hvert fram til Sletthellkoia. Stien fortsetter nordvestover og passerer Sletthelleren, et lite parti der den går på bart fjell. Etter hvert krysser stien Mosjøvegen og Mosjøbekken og fortsetter vestover gjennom fine furumoer på nordsiden av Grefsumstormyra tilbake til Grefsumkrysset.


Alternativ:
Tjennrunden på 8 km følger samme runde til Veensætra, men tar så nordover. Du kommer tilbake til Flyplassvegen ca. 1,5 kilometer nord for Grefsumkrysset. Det er en flott skogstur mellom idylliske myrer og tjern og går langs kanten av Ebrustormyra, hvor det i første halvdel av 1900-tallet ble tatt ut torv til brensel. Gropene etter dette er fortsatt godt synlig

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra Løten sentrum tar du fylkesveg 168 via Bjørnstadkrysset til Grefsumkrysset på Flyplassvegen, eller du følger fylkesveg 166/Rokosjøvegen og tar til venstre opp Flyplassvegen til Grefsumkrysset.
Annonse

Publisert av

Hamar og Hedemarken Turistforening